سامانه پردازش اطلاعات مالی بازار سرمایه
ابزاری هوشمند و کاربردی برای سرمایه گذاری و مدیریت دارایی‌ها
طراحی و توسعه : پردازش اطلاعات آوید